Gyda mwy a mwy o bobl o bob oedran yn defnyddio gwasanaethau sy'n darparu gofal neu gymorth, y sector gofal yw un o'r sectorau sy'n tyfu cyflymaf yn y DU.
Sicrhau bod y bobl sy'n gweithio yn y sector yn gwybod yr hyn a ddisgwylir ohonynt a bod ganddynt y cymwysterau iawn yw un o'r pethau mae SGaD yn ceisio ei wneud.